Facebook Disclaimer

Facebook Disclaimer Deze pagina en deze website is geen onderdeel van de FACEBOOK website of van FACEBOOK Inc. Bovendien, deze website wordt niet gepromoot door FACEBOOK. FACEBOOK is een merk van FACEBOOK Inc.

Disclaimer

De informatie op deze website is informatief van aard. We maken geen claims over hoe jouw prestaties op het gebied van de leessnelheid verbeteren.

Testimonials van individuen mogen niet gezien worden als een representatie van het gemiddelde succes.

Succes is afhankelijk van meerdere factoren. We kennen jouw educatieve achtergrond niet, je kennis, je ervaring of de tijd die je gaat besteden om resultaten te behalen. Verhoging van de leessnelheid hangt mede af van de moeilijkheidsgraad van de tekst en de resultaten verschillen per persoon. Voor het verhogen van je leessnelheid is tijd en energie investeren nodig.

Voorbeelden kunnen niet geïnterpreteerd worden als een belofte of een garantie. Vele factoren zijn belangrijk om te bepalen of en welke resultaten behaald worden. Er zijn geen garanties dat je dezelfde resultaten behaald als een ander.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Tijdrevolutie B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

Tijdrevolutie B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Tijdrevolutie B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.