subvocaliseren afleren

tijdswinst door niet subvocaliseren